Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rachunkowość i controlling - nowy, unikatowy kierunek na UEK !
data publikacji: 14/01/2011, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na prowadzenie na Wydziale Zarządzania unikatowego kierunku

Rachunkowość i controlling

Kierunek zostanie uruchomiony od października 2011 r.
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

 

W procedurze kwalifikacyjnej brane będą pod uwagę oceny z matematyki i języka obcego uzyskane przez kandydatów w szkole średniej.

 

Kierunek Rachunkowość i controlling ma charakter unikatowy w skali kraju. Powstał w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw.  Z sukcesem zakończone działania ukierunkowane były na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu oraz przygotowującego studentów od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej.

 

Wypracowana koncepcja studiów, wielokrotnie dyskutowana w trakcie posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania, została pozytywnie oceniona przez Senat UEK, który podjął decyzję
o wystąpieniu z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody do uruchomienie kształcenia. Decyzja Ministra dowodzi, że powstała na naszej Uczelni koncepcja nowego kierunku została oceniona jako wartościowa propozycja w ofercie dydaktycznej polskich uczelni ekonomicznych.

 

Zapraszamy kandydatów na studia na nowym kierunku!

Linki