Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Studium Pedagogiczne
data publikacji: 25/11/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Pedagogiczne prowadzone jest przez Katedrę Psychologii i Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studium Pedagogiczne działające od 1959 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna, po reorganizacji i utworzeniu Katedry Psychologii i Dydaktyki w roku 2007 przyjęło formę kursu dokształcającego przygotowującego przyszłych nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa ekonomicznego, a także przygotowującego do prowadzenia działalności szkoleniowej
w firmach.

Studium oferuje swoim Słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej
w pracy edukacyjnej, wychowawczej i szkoleniowej. Różnorodność tematyczna zajęć prowadzonych w Studium zapewnia zdobycie wielu umiejętności zawodowych, między innymi w zakresie twórczego rozwiązywania problemów, emisji głosu, asertywnej autoprezentacji
i efektywnego posługiwania się multimediami.

Wszelkie potrzebne informacje nt. Studium Pedagogicznego i zasad rekrutacji uzyskać można w sekretariacie Katedry Psychologii i Dydaktyki.

Więcej informacji: http://www.studped.uek.krakow.pl/

Linki