Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rekrutacja na studia
data publikacji: 11/07/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WAŻNY  KOMUNIKAT
W związku z organizowanymi w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, które będą miały wpływ na organizację pracy Uczelni – informujemy, że wszystkie prace związane z rekrutacją na studia załatwiane będą w terminach:

Dział Nauczania czynny:
do    8 lipca 2016 r. -                                         od poniedziałku do piątku w godz.  9  -  14,
od  11 lipca 2016 r.  do  22 lipca 2016 r. -  od poniedziałku do piątku w godz.  9  -  17,
sobota pracująca -                                           16 lipca 2016 r. w godz. 9 – 13,                         

Dział  Nauczania  nieczynny:
w okresie od 25 lipca  2016 r.   do  13 sierpnia 2016 r.
Wszystkie sprawy związane z rekrutacją załatwiane będą  od 16 sierpnia 2016 r.

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów 

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Rekrutacja dla cudzoziemców na rok akademicki 2016/2017

Recruitment of foreigners - studies held in English for the academic year 2016/2017

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

 

Linki