A A A drukuj

Informacje

Program STATISTICA. 10.0 jest dostępny dla pracowników i studentów UEK w czterech wersjach: 32 i 64 bitowej w j. polskim oraz 32 64 bitowej w j. angiel­skim.

Wersja 64 bitowa jest dedykowana tylko i wyłącznie na platformę 64-bitową (informację o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlają się we Właściwościach , wybranych po kliknięciu prawym klawiszem myszy na Mój Komputer).

Licencja Site License dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  obejmuje programy:

> STATISTICA Data Miner

> STATISTICA Pakiet Zaawansowany
-  Pakiet Podstawowy
-  Modele Zaawansowane
-  Analizy Wielowymiarowe
-  Analiza Mocy Testów
Sequence, Association and Link Analysis (SAL)

> STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe

> STATISTICA QC
-  Karty Kontrolne
-  Analiza Procesu
-  Planowanie Doświadczeń
-  Wielowymiarowe karty kontrolne

> STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych – dodatek, należy doinstalować

> STATISTICA Zestaw Skoringowy – dodatek, należy doinstalować

W celu zainstalowania programu Statistica należy najpierw zarejestrować się na stronie
http://www.statsoft.pl/Site_License/kr75399ue.php
(Link trzeba zaznaczyć i skopiować do wiersza adresów przeglądarki).

Rejestrację i aktualizację programu STATISTICA trzeba odnawiać pod koniec każdego roku kalendarzowego.

 

W przypadku trudności proszę się  kontaktować z P. mgr Wiesławą Zapart; tel. 12-293-55-70,  e-mail: stat@uek.krakow.pl.

 

 Dodatek STATISTICA Zestaw Skoringowy został udostępniony w ramach nagrody w organizowanym przez StatSoft Polska konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w edycji z 2012 roku (http://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/2012).
W ostatniej edycji konkursu w kategorii prac doktorskich jedną z dwóch najwyżej ocenionych prac była praca dr Marka Barowicza, zatytułowana „Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa”, obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której  promotorem był prof. dr hab. Dariusz Wędzki z Katedry Rachunkowości.

Oprócz nagród dla autora i promotora w konkursie przewidziana była także nagroda dla Wydziału, którą zgodnie z decyzją prof. dr hab.Pawła Luli - Dziekana Wydziału Zarządzania było właśnie rozszerzenie ogólnouczelnianej licencji programu STATISTICA o dodatkowy moduł STATISTICA Zestaw Skoringowy dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na cały 2014 rok

 

UWAGA dot. studentów

Do instalacji programu Statistica v.10.0 jest potrzebne konto w domenie uek.krakow.pl. Każdy student UEK ma takie konto założone na serwerze wizard w domenie wizard.uek.krakow.pl o czym może przeczytać na stronie http://student.uek.krakow.pl

Aby pobrać hasło trzeba być w labolatorium lub w sieci WiFi w obrębie kampusu UEK. Zmianę hasła najlepiej wykonać przy pomocy putty.exe, gdzie w miejsce host name należy wpisać wizard.uek.krakow.pl
Połączenie ma być skonfigurowane na porcie 22 w trybie SSH, po czym klikamy na Open
i zgadzamy się na Putty security alert wybierając Yes .
Dalej wpisujemy nazwę użytkownika typu snr_indeksu i wygenerowane uprzednio hasło.
Po zalogowaniu wpisujemy polecenie passwd wpisujemy nasze hasło oraz dwa razy nowe hasło.

 

 UWAGA!
Ze względów bezpieczeństwa hasło startowe do studenckiego konta pocztowego może być pobrane wyłącznie z komputerów zlokalizowanych na terenie kampusu UEK w Krakowie ze strony http://student.uek.krakow.pl


Nie ma możliwości otrzymania hasła w sposób zdalny, np. telefonicznie lub na prywatny adres mailowy.

W razie problemów z kontem pocztowym zapraszamy na dyżur, paw. A pok. 03 Pn-Pt 10-13