Uniwersytet Dzieci

A A A drukuj

O nas

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczął swą działalność w roku akademickim 2011/2012. Uniwersytet oferuje ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Cele Uniwersytetu Dziecięcego UEK:

- rozbudzanie zainteresowań problematyką ekonomiczną, społeczną, obywatelską i psychologiczną,- rozwój  potencjału intelektualnego dzieci poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych wykładach i warsztatach,- rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej wśród dzieci,
- dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- aktywizacja społeczna młodego pokolenia, rozbudzanie aspiracji,
- stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Uniwersytet Dziecięcy UEK - RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT!

Pełnomocnikiem Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK jest prof. Anna Karwińska.

Prof. dr hab. Anna Karwińska, jest socjologiem, od 1974 r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, w latach 2002-2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, od 2002 r. do chwili obecnej kierownik Katedry Socjologii; wieloletni wykładowca Uczelni, autorka ponad 200 publikacji ukazujących zjawiska socjologiczne w powiązaniu z ekonomią i gospodarką przestrzenną. Jej pierwsza dziecięca książka, "Bajki moich przyjaciół", ukazała się w 1988 r. Kolejnymi były: "Starszy brat", "Bajki z różnych szuflad", "Bajka o własnym miejscu", "Rozmowy z Puszkiem". Jej teksty dla dzieci publikowane były także w "Małej fantastyce" i "Fantazji". W 1996 r. Teatr Telewizji wystawił jej sztukę "Królewna z Leśnej Krainy".

Organizatorem Uniwersytetu Dziecięcego UEK jest Marta Turmińska-Biały, pracownik Sekcji Promocji UEK.

 
Uniwersytet Dziecięcy UEK
RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT!