Uniwersytet Dzieci

A A A drukuj

Opłaty

Wysokość opłat dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego UEK na rok akademicki 2017/18:

a) opłata za udział w 5 wykładach -  100 zł za semestr,
b) opłata za udział w warsztatach  -  25 zł za każdy warsztat.

Opłaty, o których mowa powyżej prosimy wpłacać na rachunek bankowy Uczelni:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków;
nr konta: 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305

Jako tytuł wpłaty proszę napisać: UD - imię i nazwisko dziecka, semestr I/semestr II

Wpłaty przyjmujemy w terminach:
- za semestr zimowy - do 30.09.2017 r.
- za semestr letni - do 3.03.2018 r.