Uniwersytet Dzieci

A A A drukuj

Wykładowcy

Nasi wykładowcy:   

Mgr Karolina Anielska - urbanistka, badaczka, doktorantka Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Interesuje ją rozwój miast i procesy w nich zachodzące w tym szczególnie rewitalizacja oraz gentryfikacja, powiązania przestrzeni z rynkiem nieruchomości oraz partycypacja i konsultacje społeczne.

Dr Marek Benio - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

Mgr Katarzyna Bury - historyk sztuki, muzealnik, od kilku lat pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie zajmuje się tworzeniem nowych wystaw, opracowaniem zbiorów oraz szeroko rozumianą edukacją. Tworzy scenariusze zajęć, prowadzi warsztaty, tematyczne oprowadzania także z osobami niepełnosprawnymi.

Mgr inż. arch. Marzena Dranka - architekt i nauczyciel w jednym, właścicielka firmy edukacyjnej Miarologia, w ramach której prowadzi Akademię Miarologii czyli cotygodniowe spotkania z architekturą, budownictwem, inżynierią i innowacyjną technologią. Przekazuje podstawową wiedzę z zakresu projektowania otaczającej nas przestrzeni i wykorzystywania zasad rządzących florą i fauną w technice inżynierskiej. Stwarza możliwość samodzielnych doświadczeń i zaraża pasją do nauki, zwłaszcza do przedmiotów ścisłych. W ciekawy, a czasem nawet żartobliwy sposób prezentuje reguły rządzące światem inżynierii. 

Mgr Jerzy Drej - pracownik naukowo-dydaktyczny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego UEK prowadzi naukę gry w tenisa ziemnego.

Prof. dr hab. Janina Filek – prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, pracownik naukowo-dydaktyczny  Katedry Filozofii UEK, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. W ciągu kilku ostatnich lat w coraz większym zakresie zajmuje się problematyką związaną z etyką zawodową oraz ekonomią społeczną.  W życiu prywatnym miłośnik turystyki rowerowej. Na rowerze przemierzyła prawie całą Europę.

Prof. dr hab. Anna Karwińska – kierownik Katedry Socjologii UEK, autorka wielu książek dla dzieci, m.in.: "Bajki moich przyjaciół", ukazała się w 1988 r. Kolejnymi były: "Starszy brat", "Bajki z różnych szuflad", "Bajka o własnym miejscu", "Rozmowy z Puszkiem". W 1996 r. Teatr Telewizji wystawił jej sztukę "Królewna z Leśnej Krainy". Pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Mgr Mateusz Kowalski  - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem funkcjonalnych wyrobów włókienniczych, komfortem użytkowania odzieży oraz problematyką odpowiedzialnej konsumpcji i współczesnych wyzwań branży tekstylno-odzieżowej. W wolnym czasie gra w piłkę ręczną.

Mgr Paweł Kozakiewicz - oprócz działalności naukowej i zawodowej aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury, zwłaszcza regionalnej. Jest autorem licznych publikacji o Małopolsce, w tym książek dla dzieci "Piękny Jaś z Doliny Dunajca" oraz "Co się stało z Polcią?" (ilustracje - Anna Kaszuba-Dębska). Pana Pawła znamy doskonale ze spotkań inaugurujących i zamykających rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego UEK.  Czy i tym razem uda mu się nas zaskoczyć! Sprawdźcie sami!

Dr Katarzyna Kwarcińska - filozof, socjolog, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aktualnie wolontariuszka Dzieła Pomocy im św. Ojca Pio w Krakowie, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla osób w kryzysie bezdomności. 

Dr Marcin Osikowicz - pracownik Katedry Rachunkowości UEK, tata, autor m.in. "Czytanek dla Aleksandra".

Mgr Artur Pagacz - pracownik naukowo-dydaktyczny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK. Dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego UEK prowadzi naukę gry w tenisa ziemnego.

Dr Anna Piwowarczyk - wykładowca języka niemieckiego w Centrum Językowym UEK. Pomaga osobom dorosłym rozwijać ich umiejętności komunikacji w języku niemieckim ogólnym i biznesowym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej w procesie kształcenia języków obcych. Czas wolny spędza na rozmowach z przyjaciółmi, w podróżach bliższych i dalszych oraz czytaniu książek. Mama Madzi i Karolka.

Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Marketingu  UEK, absolwentka Psychologii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z marketingiem i psychologią konsumentów. W wolnych chwilach gotuje, uczy się języków obcych i podróżuje.

Dr Piotr Stanek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK, ekspert ds. bankowości i finansów.

Dr Dominika Sułkowska – dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w Sinoma Recycling. Audytor, trener, i ekspert w obszarze ochrony środowiska.  Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.  Z wykształcenia magister ochrony środowiska, doktor nauk chemicznych i audytor ISO 14001. Pasjonuje się i zajmuje zawodowo szeroko pojętą ochroną środowiska. 

Dr inż. Paweł Turek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego. Zajmuje się badaniami z zakresu analizy sensorycznej, szczególnie metodyką badań wrażliwości sensorycznej, konsumencką i ekspercką oceną sensoryczną produktów spożywczych i przemysłowych. Dodatkowo zajmuje się problematyką reklamacji. Wakacje spędza pod namiotem i w kajaku.

Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała - profesor nadzwyczajny Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim badaniem takich śladów kryminalistycznych, które są niewidoczne gołym okiem, a można je dostrzec jedynie przy użyciu mikroskopu (tzw. mikrośladów). Ma wykształcenie interdyscyplinarne, będąc jednocześnie chemikiem, towaroznawcą i włókiennikiem. Uwielbia podróżować i poznawać urocze zakątki świata oraz ciekawych ludzi, którzy je zamieszkują. Od roku akademickiego 2011/2012 prowadzi na naszym Uniwersytecie Dziecięcym różnorodne warsztaty z kryminalistyki.

Mgr Anna Wieczór na co dzień jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła liceum o profilu psychologiczo-pedagogicznym, bowiem już wtedy wiedziała, że jej pasją jest praca z ludźmi. Była wolontariuszem w domu dziecka oraz na szpitalnym oddziale hematologii i onkologii dziecięcej. Włada językiem migowym w podstawowym zakresie. Jest absolwentką Ekonomii Menedżerskiej na UEK, Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na kierunku Ekonomia. Prywatnie wielka pasjonatka podróży oraz miłośniczka zwierząt – posiadaczka jamnika długowłosego, afrykańskiego jeża pigmejskiego oraz królika rasy „lewek”.

Mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak - starszy wykładowca Business Communication i Business English w Centrum Językowym UEK. Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiowała również w USA i Holandii. W ramach pracy dydaktycznej współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, na potrzeby którego opracowała  i prowadzi  kursy dla osób z niedosłuchem i niepełnosprawnością ruchową. Zajmuje się tematyką związaną z kreatywnością studentów, metodą projektową, rozwijaniem umiejętności efektywnego komunikowania,  radzeniem sobie ze zmianą w procesie dydaktycznym, umiejętnościami 21 wieku. Z Uniwersytetem Dziecięcym współpracuje już od kilku lat prowadząc dla jego studentów dwa kursy: „Komunikacja pozytywna" i „Komunikacja skuteczna".

Mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz - doktorantka UEK. Pracuje 14 lat w branży ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach osobowych. Pracuje w dużej rodzinnej firmie ubezpieczeniowej.

Dr inż. Magdalena Zdun - doktor socjologii, specjalistka w zakresie teorii innowacyjności. Doktoryzowała się w 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem na podstawie dysertacji „Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych".  Jest absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów socjologicznych (UJ) oraz studiów z zakresu geodezji i kartografii (AGH). W 2017 roku na podstawie monografii „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa" otrzymała ogólnopolską „Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu." Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii zmiany społecznej i socjologii regionu.