A A A drukuj

Ośrodek Badań Europejskich im. J. Retingera

Misja i cele Ośrodka 

Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Retingera powołany jest w celu prowadzenia badań nad procesem integracji europejskiej oraz rozpowszechniania wiedzy w tym zakresie.

Do zadań OBE należy:
1) badanie i propagowanie idei integracji europejskiej z punktu widzenia koncepcji
     politycznych, ekonomicznych i społecznych poprzez:
     a) badania naukowe,
     b) analizę myśli europejskiej (aspekty teoretyczne i praktyczne),
     c) analizę przebiegu integracji europejskiej,
     d) organizowanie seminariów i konferencji naukowych,
     e) pozyskiwanie dokumentacji archiwalnych i gromadzenie zbiorów,
     f) opracowywanie dokumentacji z zakresu problematyki europejskiej,
2) rozpowszechnianie wiedzy i informacji o celach, zadaniach i kierunkach rozwoju
    integracji europejskiej poprzez udostępnianie opracowanych zbiorów,
3) badanie rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
4) współpraca z ośrodkami myśli europejskiej oraz organizacjami o podobnych
     założeniach i celach w kraju i zagranicą,
5) współpraca z Archiwum Polskiej Akademii Nauk i innymi podobnymi jednostkami,
6) działalność edytorska,
7) pozyskiwanie funduszy europejskich,
8) opracowywanie projektów kursów i szkoleń związanych z problematyką europejską.

Zapraszamy na stronę Ośrodka Badań Europejskich im. J. Retingera