Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Na prośbę Parlamentu Studenckiego UEK, w związku z organizowanym  krakowskim korowodem juwenaliowym, ogłaszam godziny rektorskie  w dniu 24 maja 2019 roku dla studentów studiów stacjonarnych.

Pracownicy naukowo- dydaktyczni, którzy będą mieli problemy z realizacją efektów uczenia  się proszeni są o ich uzupełnienie w innym  terminie, uzgodnionym z Działem Nauczania. 

 

                                                                                                                                                                                    Z poważaniem

      prof. dr hab. Krzysztof Surówka

  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

  

W związku z uroczystościami Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłaszam godziny rektorskie dla studentów stacjonarnych:

- w dniu 28 maja br.  w godz. 9:35-13:00.

 

                                                     

  Z poważaniem

 prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Akademickie Centrum Kariery wraz z firmą State Street Bank Polska zaprasza na wydarzenie "Kobieta w świecie biznesu"!

 

Już 22 maja chcemy się z Wami spotkać i opowiedzieć o świadomym kształtowaniu własnej kariery, o jasnych i ciemnych stronach sukcesu oraz o sile, która drzemie w każdej z nas.
W trakcie wydarzenia będzie nam towarzyszyć replika słynnej Nieustraszonej Dziewczynki (
#FearlessGirl), która stanęła na Wall Street z inicjatywy State Street Global Advisors.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Nieustraszonej, wartościach firmy State Street oraz wziąć udział w warsztacie motywacyjnym dołącz do nas! 

 

Więcej szczegółów znajdziesz na:

wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/669063340211622/

-stronie ACK: www.kariery.uek.krakow.pl

Zapraszamy na Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczno – Urbanistyczne 2019 “Operacja – Przestrzeń”,  które odbędą się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Wszystkich interesujących się gospodarką przestrzenną, architekturą, urbanistyką oraz architekturą krajobrazu zapraszamy na intensywne 3-dniowe warsztaty. Po dobraniu się w kilkuosobowe zespoły zaczyna się całodniowa gra terenowa, której funkcją jest przeprowadzenie inwentaryzacji terenu poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek i innych edukacyjnych zadań.

Kolejne dwa dni uczestnicy przekładają zdobytą wiedzę na papier i wspólnie konstruują koncepcję wraz z wizualizacją. Głównym punktem programu jest prezentacja projektów wszystkich zespołów. Uczestnicy warsztatów będą analizowali wieloaspektowe problemy wyznaczonego obszaru. Poruszone zostaną kwestie przyrodniczo-krajobrazowe, funkcjonalne, transportowe, przestrzenne i społeczne wydzielonego terenu.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/2081464498639823/

Organizatorem warsztatów jest Koło Naukowe Urbanistyki działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że zaplanowany na 8 maja br. wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie” ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY na 22 maja br.

Zapraszamy na kolejny w tym roku akademickim wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie”. W środę 8 maja br. Pan Jacek Woźniak, ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, wygłosi referat pt. Miasta w rozwoju regionalnym Gruzji – szanse i zagrożenia.

Koreferentami będą: dr Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miat

i Regionów oraz prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki Publicznej UEK. Komentarze przedstawią także studenci

z Koła Naukowego: Magdalena Pilarczyk i Krzysztof Kula.

Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Pacut z Katedry Gospodarki Publicznej UEK.

 

Zapraszamy 22 maja br. o godz. 11.30 – do Sali Senackiej, Budynek Główny UEK, Rakowicka 27.

 

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 

25 kwietnia br. zakończyła się VII edycja konkursu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod patronatem Związku Banków Polskich -  FINSIM Liga Akademicka. Konkurs dedykowany jest szczególnie studentom kierunków związanych z finansami i ma na celu popularyzację oraz pogłębianie wiedzy na temat bankowości i rozwój umiejętności zarządzania bankami. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie po raz kolejny był reprezentowany przez swoich studentów, którzy ponownie odnieśli ogromny sukces.

Laureatem Konkursu został Bank BaB w składzie:

·         Pan Andrzej Rygiel (Lider zespołu)

·         Pani Aleksandra Jankowska (II rok Finanse i rachunkowość)

·         Pani Barbara Herdzik (III rok Finanse i rachunkowość, specjalność Bankowość)

·         Pani Kinga Zioło (III rok Finanse i rachunkowość, specjalność Bankowość)

·         Pan Maksymilian Kusiak (II rok SUM Bankowość i zarządzanie ryzykiem),

który osiągnął cenę 34,71 PLN/akcję na wirtualnej giełdzie. Na miejscu II uplasował się zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończący rywalizację z ceną 12,97 PLN/akcję, natomiast III miejsce zajęła drużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z ceną 11,13 PLN/akcję.

Drugi zespół reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 317 Bank am Main w składzie:

·         Pan Tomasz Jaszek (Lider zespołu)

·         Pani Karolina Tomaszek (III rok Finanse i rachunkowość, specjalność Bankowość)

·         Pani Pamela Małek (I rok SUM Bankowość i zarządzanie ryzykiem)

·         Pan Piotr Mędrala (I rok SUM Bankowość i zarządzanie ryzykiem)

·         Pan  Jakub Mączyński (I rok SUM Bankowość i zarządzanie ryzykiem)

został uhonorowany nagrodą za najlepszą prezentację!

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

Zdjęcia: Warszawski Instytut Bankowości

Więcej informacji:

http://liga.finsim.pl/?p=547

https://www.nzb.pl/en/aktualnosci/447-konkurs-finsim-liga-akademicka-2018-2019-zakonczony

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Anna Trzop, studentka Katedry Zarządzania Międzynarodowego,
III roku kierunku Logistyka Międzynarodowa, już drugi rok z rzędu wygrała konkurs na najlepszy referat pt: "Przegląd rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 stosowanych w obszarze logistyki"
na IX Poznańskim Forum Logistycznym, które odbyło się w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 roku w Poznaniu i otrzymała Złote Pióro JM Rektora Politechniki Poznańskiej. Jest to konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe "Logistyka" działające na Wydziale Inżynierii Zarządzenia Politechniki Poznańskiej. Tematem przewodnim konferencji był: "Lean 4.0. Kiedy Lean spotyka przemysł 4.0 - kolejny poziom operacyjnej doskonałości".  

Artykuł zostanie opublikowany  w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej, w serii Organizacja i Zarządzanie.

Anna Trzop jest członkiem zarządu Koła Naukowego Logistyki "Cargo" działającego przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego oraz członkiem Koła Naukowego Opakowalnictwa Towarów działającego przy Katedrze Opakowalnictwa Towarów.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o wydarzeniu:
http://pfl.put.poznan.pl/  

 

 

Przedstawiciele naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego decyzją Prezydium Oddziału PAN w Krakowie zostali przyjęci w poczet członków Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W członkowskim składzie Komisji na kadencję 2019-2022 znaleźli się:

  • prof. dr hab. Janusz Czekaj,

  • prof. UEK dr hab. Paweł Cabała,

  • prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, pełniący funkcję sekretarza naukowego Komisji, 

  • prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki

  • prof. dr hab. Adam Stabryła, jako przewodniczący niniejszej Komisji.
  • Prof. dr hab. Adam Nalepka
  • Prof. PK dr hab. inż. Andrzej Kosecki

 

Serdecznie gratulujemy!

 Katedra Gospodarki Regionalnej

serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

City and countryside – identity and space in the 21st century. The complexity of mutual interactions in the peri-urban interface

która odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencja poświęcona będzie identyfikacji problemów badawczych, które wynikają z aktualnych zmian relacji pomiędzy miastem a wsią.

Zmiany klimatyczne oraz globalizacja procesów gospodarczych i społecznych – w warunkach rosnącego znaczenia technologii informatycznych i komputerowych oraz automatyzacji – tworzą współczesne uwarunkowania dla systemu osadnictwa.  W szczególności dotyczy to rosnącego znaczenia stref podmiejskich i zmian funkcjonalnych, w tym: gospodarczych i społecznych, charakteryzujących dzisiejsze przestrzenie zurbanizowane i niezurbanizowane. Tematem refleksji naukowej będzie przedstawienie kierunków badań i prób konceptualizacji współczesnych problemów: miast wraz z ich obszarami funkcjonalnymi oraz terenów wiejskich.

Planowane są cztery sesje tematyczne: 

- Mutual interactions in the peri-urban interface,

- The city – its identity and vague boundaries,

- The countryside in the peri-urban zone – new functions and new challenges,

-  The dynamics of urban functional areas

oraz panel ekspercki z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie (https://kgr.uek.krakow.pl/conference/). Partnerami konferencji jest Miasto Kraków i Gmina Dobra.

 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz                                                                  Prof. dr hab. Aleksander Noworól

Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej

 

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie już po raz V organizuje warsztaty urbanistyczne we współpracy z Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine z Uniwersytetu Grenoble Alpes  we Francji.

Tegoroczna edycja ma na celu kompleksowe podejście do tematu kondycji współczesnego miasta i roli jaką przyjmują w nim centra dzielnicowe. Podczas warsztatów grupy studentów Gospodarki Przestrzennej i studentów Instytutu Urbanistyki i geografii z Francji będą pracowały nad wspólnym tematem projektowym dotyczącym propozycji interwencji mających podnieść wartości przestrzenno-funkcjonalne i społeczne obszaru centrum Nowej Huty.

W ramach warsztatów zorganizowano również wykłady z ekspertami: dr hab. Jackiem Gądecki (AGH), dr inż. arch. Michałem Wiśniewskim (UEK) oraz spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy Nowa Huta, spółki Nowa Huta Przyszłości S.A oraz przedstawicielami mieszkańców dzielnicy.

Końcowa prezentacja prac studentów odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 9.00 w Sali nr 12 w pawilonie G.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Organizatorami tego wydarzenia jest dr inż. arch. Dorota Jopek (jopekd@uek.krakow.pl) i mgr inż. Piotr Węgrzynowicz (wegrzynp@uek.krakow.pl).

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip