Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

The Future of Global Business Services

- innowacyjne podejście do kształcenia studentów

we współpracy z sektorem usług biznesowych w Krakowie

 

Od marca 2018 r. pierwsza grupa studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczy w pilotażowym programie edukacyjnym, którego istotą jest wykorzystanie innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy światem biznesu a uniwersytetem dla kształcenia studentów. Nowa specjalizacja jest efektem współpracy między Wydziałem GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a 12 firmami należącymi do Stowarzyszenia ASPIRE: Hitachi Vantara, UPM, Ecolab, Abbvie, Brown Brothers Harriman, State Street Bank,  AON, Alexander Mann Solutions,  IBM,  IG, Amer Sports, Electrolux.

 

Źródło pomysłu

Jednym z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2017 r. było niedopasowanie sposobu kształcenia studentów w Polsce do wymagań współczesnego rynku pracy - pasywność, prymat wiedzy encyklopedycznej nad kompetencjami, czy też brak bezpośredniego powiązania procesu kształcenia z praktyką gospodarczą stanowią istotną barierę w rozwoju kadr dla nowoczesnych firm. Zapoczątkowana w czasie Kongresu dyskusja, kontynuowana później między Profesorem Jerzym Hausnerem a Dyrektorem Zarządzającym globalną strukturą centrów usług dla biznesu firmy  Hitachi Vantara: Tomaszem Brzostowskim, zaowocowała podjęciem rozmów o możliwościach wspólnego zbudowania programu edukacyjnego, który pozwoliłby z jednej strony na realne wykorzystanie doświadczeń i realiów funkcjonowania firm sektora Global Business Services w Krakowie w procesie kształcenia studentów, a z drugiej na zweryfikowanie skuteczności modelu opartego na idei studiów dualnych - nastawionych na rozwój praktycznych kompetencji studentów w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem potencjału uczelni i firm partnerskich. Idea ta została dopracowana w trakcie stopniowo rozwijającej się współpracy pomiędzy środowiskiem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK a firmą Hitachi Vantara i kolejnych zaproszonych do współpracy firm sektora GBS zrzeszonych w Stowarzyszeniu ASPIRE. Efektem tej pracy jest przygotowany wspólnie program specjalizacji, nad którym pracowało około 30 osób z firm partnerskich oraz Wydziału GAP UEK.

 

Co istotne, przygotowany plan działań nie ma jedynie doraźnego charakteru - przygotowana obecnie wizja i plan działań skupiają się na poziomie studiów II stopnia (magisterskich), ale rozpoczęły się już prace zmierzające do przygotowania wersji programu dla studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) - także w wersji współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

 

Program specjalizacji i sama formuła kształcenia nie mają odpowiednika w polskich realiach kształcenia dla biznesu, ale model ten ma jednocześnie charakter otwarty. Oba środowiska - sektor GBS i UEK dążyć będą do stopniowego włączania kolejnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i kolejnych uczelni. Ten swoisty model open-source ma w swym założeniu być przykładem pozytywnej zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - co istotne, zmiany zapoczątkowanej przez środowisko biznesowe.

 

Dlaczego Kraków?

Kraków jest wyjątkowym miejscem na mapie gospodarczej nie tylko Polski, ale i Europy - to właśnie w Krakowie powstało w ostatnich latach największe w Europie centrum usług biznesowych, popularnie zwanych outsourcingowych. Dzisiaj firmy tego sektora zatrudniają w Krakowie bisko 70 tysięcy pracowników i stale poszukują kolejnych. Warto zauważyć, że charakterystyka pracy firm w tej branży przeszła w ostatnich latach istotne przeobrażenia - dzisiaj to na wskroś nowoczesne centra, które dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom zapewniają obsługę globalnych organizacji biznesowych na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. Krakowskie firmy GBS stale poszukują nowych rozwiązań, które zapewniać im będą rozwój w kolejnych latach, dzięki dobrze przygotowanym do nowych wyzwań pracownikom. Rolą uniwersytetów zaś jest, aby im w tym pomóc.

 

O Programie

Oferowana przez Wydział GAP UEK we współpracy z firmami GBS nowa specjalizacja składa się z 7 kursów specjalistycznych rozłożonych na 3 semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim:

Þ   Global Business Services - Concept, Scope, Practical Implications,

Þ   The Future of Finance and Accounting,

Þ   Project Management in Transformative Organizations,

Þ   Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World,

Þ   Technology and Development - Progressive Approach,

Þ   Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations,

Þ   The Future of Banking.

 

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module projektowym - pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów.

 

Niezwykle istotnym aspektem realizacji tej specjalizacji jest podejście programowe i pedagogiczne, które jest wynikiem wielotygodniowej pracy wszystkich zaangażowanych firm partnerskich, działających w ramach Stowarzyszenia ASPIRE i pracowników Wydziału GAP UEK. Wszystkie kursy zostały przygotowane przez wspólne zespoły, działające pod przewodnictwem Pawła Sulińskiego z Hitachi Vantara oraz dra Krzysztofa Głuca z Wydziału GAP UEK. Również wszystkie zajęcia realizowane są z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich.

 

Specjalizacja The Future of Global Business Services otwiera nowy kierunek działań Wydziału GAP - bliska współpraca z pracodawcami, którzy zaangażowani są w proces dydaktyczny, otwarcie na kształcenie studentów poza murami Uniwersytetu oraz bliskie powiązanie treści kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki otwierają przed studentami nowe ścieżki kariery stanowiąc jednocześnie impuls rozwojowy dla pracowników Uczelni.

W dniach 25.04-6.05. trwa rekrutacja na praktyki studenckie
podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy


Forum Ekonomiczne, które się odbędzie w dniach 3.IX. - 9.IX.2018 w Krynicy, to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi. Bardzo ważnym elementem naszego zespołu są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka,jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,nowych umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów.


Praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu, które pozwoli na sprawdzenie swoichumiejętności językowych i umożliwi kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i politykówz ponad 50 krajów. W naszych praktykach uczestniczy corocznie ponad 200 studentów z polskich uczelni.


Osoba odpowiedzialna na UEK za rekrutację: dr Karolina Kotulewicz-Wisińska (Katedra Nauk Politycznych), e-mail:kotulewk@uek.krakow.pl


Szanowni Państwo!

 

W imieniu Katedry Handlu Zagranicznego UEK mam ogromną przyjemność i przywilej zaprosić Państwa na seminarium metodologiczne organizowane przez naszą Katedrę, które poprowadzi prof. dr. Patricia P.  McDougall-Covin - ŚWIATOWEJ SŁAWY NAUKOWIEC. Seminarium odbędzie się dnia 7 maja (poniedziałek) o godz. 14:00 (patrz: plakat poniżej).

 

Pani Profesor Patria P. McDougall-Covin będzie gościć u nas w Katedrze w dniach 5-13 maja br. w ramach jej wizyty studyjnej. Pani Profesor McDougall-Covin jest jedną z kilku najbardziej rozpoznawalnych, szanowanych i cytowanych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego. Jest Dyrektorem Katedry Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Indianna w USA (który jest w czołówce uniwersytetów światowych).  Pani Profesor jest „matką" (założycielką) szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej, Jej pierwszy artykuł na ten temat został opublikowany w 1989, a artykuł z 1994 został uznany przez społeczność akademicką za artykuł dekady (nagroda JIBS i wyróżnienie AIB), bowiem dał początek szkole przedsiębiorczości międzynarodowej i zrewolucjonizował badania nad internacjonalizacją przedsiębiorstw na całym świecie. Pani Profesor nosi honorowy tytuł AIB Fellow, który jest zarezerwowany do najwybitniejszych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego (m.in. J.H. Dunning, O.E. Williamson, P.J. Buckley, Ch.A. Bartlett, G.S. Yip).

 

Z wyrazami szacunku

 

Krzysztof Wach
Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK

wraz z całym Zespołem pracowników Katedry

 

 

 

Chroń swoją kreatywność i poznaj praktyczne aspekty wdrożenia!

 

Serdecznie zapraszamy na cykl 4 spotkań informacyjnych pod wspólnym tematem:
Chroń swoją kreatywność i poznaj praktyczne aspekty wdrożenia!

 

Spotkania odbędą się w dniach 09 i 10 maja oraz 16 i 17 maja 2018 r.

Więcej informacji

 


Nauka, praktyka i integracja środowiska biznesowego,
czyli XIV Międzynarodowy Kongres MBA
(18-20 maja 2018 r., Kraków)


Kongres to jedyna i największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Do udziału w  XIV Kongresie MBA zapraszamy znakomitych gości, specjalistów w swoich dziedzinach, z kraju i  zagranicy.

 

Międzynarodowy Kongres MBA jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację oraz  networking, z drugiej zaś na aktywne kształtowanie trendów i dobrych praktyk w biznesie.

 

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firm".

 

Program XIV Międzynarodowego Kongresu MBA przewiduje:


♦ Pięć paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów ze świata nauki i biznesu:

   I: Poland and Cracow during the time of global activities,

   II: Global success made in Poland,

   III: Dylemat lokalny versus globalny z perspektywy relacji dyplomatycznej,

   IV: Pochwała autodiagnozy. Raportowanie zintegrowane jako narzędzie zarządzania,

    V: Local versus global - dylemat czy fikcja?

♦ Company Study Visits w następujących przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Małopolski:

    - Aon,
    - Aptiv,
    - Cisco,
    - SALESmanago,


♦ Warsztaty biznesowe organizowane przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter:

    -  Wykorzystanie zasobów lokalnych w projektach HR zarządzanych globalnie - studium przypadku,
    -  Ekonomia behawioralna - irracjonalne decyzje konsumentów a globalne decyzje firm,
    -  Wyzwania globalnych firm na lokalnych rynkach - zarządzanie różnorodnością w praktyce,
    -  Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami,

 

♦ Galę Dinner połączoną z aukcją charytatywną,

 

♦ MBA Golf Event i KSB UEK Golf Cup 2018.

 

Cel Kongresu MBA to stworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami biznesu. Prelegentami są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i wysokiej klasy menedżerowie z  wieloletnią praktyką biznesową. Połączenie obu tych środowisk zapewnia wspólne, pełne spojrzenie na omawiane zagadnienia i stanowi wartość dodaną Programów MBA.

 

Dodatkowe informacje o Kongresie, szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: www.kongresMBA.pl

 

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage na Facebooku: www.facebook.com/KongresMBA/  

  

Organizator:
Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
E: kongres@uek.krakow.pl
T: +48 12 293 74 11
www.kongresMBA.pl"Lidera mamy i nie oddamy"

Nasze reprezentantki kolarstwa górskiego Agnieszka Bal( drugie miejsce), Małgorzata Kaszuba, Agnieszka Woda po pierwszym wyścigu prowadzą w Akademickich Mistrzostwach Małopolski, jednopunktowa przewaga nad UP nic nie znaczy więc wszystko rozstrzygnie się w środę w Lesie Wolskim http://www.azs.krakow.pl/AMM_201.../komunikat50AMM20172018.pdf zapraszamy do kibicowania.


Panowie Adam Gil, Wojciech Pela, Michał Pałys nie zostali sklasyfikowani ponieważ Michał miał awarię roweru a co najmniej 3 zawodników z drużyny musi ukończyć zawody aby punktować drużynowo. http://www.azs.krakow.pl/AMM_201.../komunikat75AMM20172018.pdf  

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Instytutu Lotnictwa chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w 18. Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, która odbędzie się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, w dniach 24-25 maja 2018 r.


Konferencja jest organizowana wspólnie z Ohio State University, i będzie pokrywała szeroki zakres zagadnień:

*  Technologie lotnicze i kosmiczne (postęp w technologiach lotniczych, kosmicznych oraz BSL)
*  Obronność i bezpieczeństwo
*  Nowe materiały i technologie produkcji (w tym kompozyty, druk 3D)
*  Kierunki rozwoju badań nad nowymi technologiami (w tym rozwiązania systemowe takie jak Inteligentne Miasta, Inteligentna Mobilność)
*  Kształcenie inżynierów (w tym prezentacje doktorantów)
*  Transport energii i magazynowanie

 Więcej informacji:  www.ilot.edu.pl


26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip